Outsider

Kvalitetstjenester innen periodisk vedlikehold leveres til bedriftsmarkedet

Fasaderenhold

Høytrykkspyling med/uten kjemikalier – varig impregnering – persiennespyling- lavtrykkspyling ved behov.

Gulvbehandling

Steingulv behandling – oljing av tregulv – polering/rens av linoleum/vinyl – oppskuring/boning- tepperens

Vinduspuss

Manuell puss utvendig/innvendig. På vanskelig tilgjengelige steder utendørs brukes forlengerstang og ionisert vann eller lift og manuell vask.

Diverse

Garasjefeiing, hovedrengjøring med mer

TJENESTER


Outsider utfører renholds- og vedlikeholdstjenester både innen- og utendørs, og du får alt hos en og samme leverandør. Vi utfører utendørs fasaderenhold/rens/varig impregnering/vinduspuss med de beste produktene på markedet, i tillegg til alt av innendørs periodisk vedlikehold.

Om Outsider AS

Outsider har mange års erfaring innen renhold og vedlikehold, og vi spesialiserer oss på «temporære» oppdrag (periodisk vedlikehold) – der det er viktig med god kompetanse innen bruk av kjemikalier og utførelse. Når du bruker oss skal du alltid være trygg på vår fagkunnskap og resultatet.

Tøffe ytelser (antall m2 som skal rengjøres pr. timeverk) for dem som utfører det daglige renholdet skaper ofte et kostnadseffektivt daglig renhold. Samtidig resulterer dette gjerne i økt behov for godt periodisk vedlikehold for å ivareta de bygningsmessige verdier og for å holde resultatet av det daglige renholdet på et godt nivå. Outsider utfører oppdrag for renholdsetterslep og periodisk vedlikehold – der det er viktig med fagkunnskap og kompetanse innen de forskjellige områdene.

Vi jobber etter prinsippet om «kost i bruk» over tid. Som eksempel kan nevnes oppskuring/boning som mange benytter seg av. La oss si at prisen for dette er kr 15 000,- pr. gang. og det må gjøres årlig. På 5 år får du da en kostnad på kr 75 000,- totalt. Dersom du i stedet velger en PUR behandling første gang (varig forsterkning av slitebelegget) så vil det koste ca. kr 40 000,-. Men du trenger da kun en årlig rens med vann og lett kjemi – det vil koste ca . kr. 5 000,- pr.gang. Da har du en total kostnad på kr. 60 000,- over 5 år, med samme kvalitet på gulvet underveis som om du velger oppskuring/boning årlig. Kr 15 000,- spart altså. Og ikke minst spares miljøet da oppskuring/boning krever bruk av relativt sterke kjemikalier hver gang. I tillegg er det slik at gulvbelegget slites ned fortere jo oftere man bruker sterke polishfjernere før ny polish (boning) legges.

Vi utarbeider gjerne en årsplan for periodisk vedlikehold over 3 eller 5 år. Da er det lettere å budsjettere og se hvordan pengene brukes. En årsplan er uforpliktende – det er kun en anbefaling ut fra våre erfaringer. Vi kjenner jo heller ikke bygget ditt når vi utarbeider årsplanen og må derfor ta høyde for at det kan bli endringer underveis. Behovet kan vise seg større eller mindre enn antatt og da står det deg fritt å velge etter det behovet du har for frekvens. Fordelen er at du får faste priser på vedlikeholdet over tid, samtidig som du ikke er bundet til de frekvensene som foreslås.

 

«Bare Trening AS har i mange år brukt Outsider AS som leverandør av fasaderenhold og vinduspuss på våre treningssentre. Vi er meget godt fornøyd med utførelse, kvalitet og pris!»

Christian Arnesen

Bare Trening AS

Kvalitet

Vår faglige kompetanse innen renhold for våre ansatte ivaretas og utvikles gjennom kursing/utdanning i kombinasjon med lang fartstid og erfaring innen vedlikeholds- og renholdstjenester, slik at du som kunde skal være trygg på at vi leverer det vi lover hver gang. Vi bruker i hovedsak SurfaTech og Skovly Engros som hovedleverandører av kjemi. De har opparbeidet seg kunnskap om renhold, vedlikehold og gulvbehandling over lang tid. Om vi står fast selv, så benytter vi dem som konsulenter for å finne optimal løsning på utfordringene.

Samtidig er vi en offentlig godkjent leverandør for renhold, og følger de lover og pålegg som til enhver tid er gjeldende. Under arbeider med lift eller andre installasjoner følges HMS-retningslinjer i tillegg til at fører av lift/andre maskiner har godkjente sertifikater. Outsider er en partner som leverer trygge rammer for dere og våre egne ansatte.

Desalin AM som selvrens

Her er noen bilder som viser effekten av Desalin AM som selvrens. DeSalin AM er en kjemisk selvrenser for de som ønsker å ha en kost/nytte-tilnærming som også er skånsom for underlaget. SurfaPore C er en bærekraftig impregnering for å unngå blant annet vanninntrenging og frostspreng, og som varer i mange år. Meget god pustende effekt – slipper ut, men ikke inn – fuktighet.

Om du vil vite mer om produktene, kan du besøke surfatech.no.

DeSalin AM mose – halve taket behandlet

H-panner impregnert med SurfaPore C

DeSalin AM grønnalger før delbehandling

DeSalin AM grønnalger pusset overflate før – etter

DeSalin AM grønnalger etter delbehandlimg

Desalin AM betongvegg før delbehandling

Desalin AM betongvegg etter delbehandling

Impregnert med SurfaPore C

Kontakt oss

Magne Rønningen – Daglig leder

magne@outsider.as

+47 92037324

Outsider AS - Holtet 10, 2320 Furnes

Personvernerklæring

Personvern omhandler retten til privatliv og retten til å bestemme over egne opplysninger. Outsider AS har en personvernerklæring som viser hvilke personopplysninger vi behandler, hvordan de behandles og formålet med behandlingen. Outsider AS behandler data som arbeidsgiver og leverandør av tjenester. Ved å samhandle med Outsider AS samtykker du til bruk av informasjon om deg som beskrives i denne personvernerklæringen. Outsider AS følger Norsk lov og henviser til personopplysningsloven og EUs personvernforordning.


1. Hvilke personopplysninger behandler vi?

Outsider AS behandler personopplysninger som du har gitt oss. Informasjonen har du oppgitt i forbindelse med et ansettelsesforhold, et samarbeid, en kontrakt, et salg, support eller annen henvendelse.

1.1 Kunder

Outsider AS må ha mulighet til å komme i kontakt med din bedrift. Vi vil derfor lagre informasjon om hvem bedriftens kontaktperson er, med signatur, telefonnummer og e-post, samt ønsket adresse for utførelse av tjenestene våre. På den måten kan vi sørge for god kommunikasjon med deg før, underveis og etter utført tjeneste.

... Les mer